Privacy

Martens & Brijs neemt uw privacy zeer ernstig. In deze Privacy Policy beschrijven we hoe Martens & Brijs nv (hierna ‘M&B’) omgaat met uw persoonsgegevens. We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

WIE ZIJN WIJ?

Martens & Brijs is een middelgroot, zeer kwalitatief wervingskantoor.
We werken enkel op exclusieve basis met onze klanten.
Wij vullen geen ‘honderden’ vacatures in. Wij krijgen goed afgebakende search opdrachten van onze klanten en gaan vervolgens gericht aan de slag.
Gevolg : een zeer persoonlijke benadering, absolute discretie,
lange termijn relaties met klanten én met kandidaten.

Uw gegevens worden verwerkt door Martens & Brijs nv, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 1 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0441.686.530. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via info@martensbrijs.be of via ons algemeen nummer 02/710.18.10.

WAT VERZAMELEN WIJ en WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS :

1) U bent kandidaat/sollicitant? : U solliciteert online via www.martensbrijs.be (spontaan of gericht op één van onze vacatures). Wij vragen om uw naam, voornaam, persoonlijk e-mail adres en mobiel nummer na te laten. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een cv, een begeleidend schrijven of andere documenten (foto, referenties, etc.) na te laten. Vooraleer u dit alles kan opladen, vragen wij uw akkoord mbt deze Privacy Policy Mogelijks verzamelen we later notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, een foto en/of een assessment verslag.

Wanneer u voor het eerst online solliciteert, zal u automatisch van ons een mail ontvangen met een login en een paswoord. Hiermee kan u ten allen tijde uw dossier zelf ook aanpassen.

M&B verwerkt uw dossier enkel in het kader van uw sollicitatie (spontaan of gericht). We werken zeer confidentieel, steeds in overleg met onze kandidaten en zullen dus nooit uw dossier voorleggen aan een klant zonder dat u dit weet. Discretie verzekerd.

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen etc. waarop u uw cv etc. hebt geüpload dan ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks (quasi steeds in de vorm van een cv waarin één of meerdere van volgende persoonsgegevens kunnen te vinden zijn: naam, voornaam, e-mail adres, taal, telefoonnummer(s), adres, opleiding, motivatie, werkervaring etc. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben in één van onze vacatures of indien u met M&B in de toekomst contact wenst te behouden, dan nemen wij u met uw toestemming op in onze databank.

2) U bent prospect/klant/leverancier? : Wanneer u met ons contact neemt in het kader van een mogelijke samenwerking, wanneer u ons uw visitekaartje heeft overhandigd, of wanneer u met M&B samenwerkt, dan verzamelen wij uw naam, voornaam, professioneel e-mail, mobiel nummer en eventueel uw direct telefoonnummer op kantoor. Deze informatie laat ons toe om, in het kader van uw aanvraag of in het kader van een lopende samenwerking, correct en professioneel te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de relatie met u te onderhouden en de opdrachten correct uit te voeren. Enkel de medewerkers binnen M&B, die voor de uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig om de diensten van M&B correct te kunnen leveren. Gezien enkel basic zaken worden bijgehouden van klanten/prospecten/leveranciers, worden deze niet gedelete. Onze ervaring leert dat de bedrijven waarmee M&B contact heeft echt wel verwachten dat hun gegevens en hun historiek worden bijgehouden. Enkel indien u zelf aangeeft uit het bestand te willen verwijderd, zal dit ook expliciet gebeuren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden enkel door M&B verwerkt en worden dus nooit aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven of M&B hiertoe verplicht wordt door de wet.

HYPERLINKS

Voor uw gemak hebben we op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van klanten van M&B. Indien u deze websites bezoekt, is de Privacy Policy van deze derde partijen – en dus niet van M&B – van toepassing op de activiteiten die u op deze websites zou verrichten en de informatie die u daar openbaar zou maken.

WIJZIGINGEN

M&B behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen indien nodig. Deze aanpassingen zullen op de website van M&B bekend gemaakt worden. Indien u na de aanpassing gebruikt blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

BEVEILIGING

M&B neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. M&B draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de databank waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Hierdoor kunnen we garanderen dat deze gegevens enkel toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht uw gegevens op te vragen, in te zien en/of te (laten) wijzigen of verwijderen. Heeft u verdere vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kan u steeds contact met M&B opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten aanpassen/verwijderen, neem dan contact via info@martensbrijs.be. Uw verzoek wordt binnen de 5 werkdagen behandeld.
Solliciteer spontaan

Solliciteer op één van onze vacatures

Martens & Brijs nv gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op jouw interesses. Onze privacy policy kan je hier lezen: