Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Communicatie & PR Specialist / Spécialiste Communication & PR (agriculture)

Hacquegnies

Het bedrijf

Jorion Philip-Seeds (www.jorion-philip-seeds.be) is één van de grootste zaadproducenten in België. Gegroeid vanuit Jorion enerzijds en Philip Seeds anderzijds, is het familiebedrijf Belgisch marktleider op vlak van onder andere graan-, gras- en maïszaden.

Met hoofdzetel in Frasnes-les-Anvaing (Henegouwen, vlot bereikbaar en dichtbij Kortrijk en Gent) is Jorion Philip-Seeds toonaangevend in de distributie en de vermeerdering van landbouwzaden. Het bedrijf is zowel actief in Vlaanderen als in Wallonië. De vijfde generatie nam de fakkel over en samen met het 36koppig team realiseert het bedrijf een omzetcijfer van 25 miljoen euro. In de klantenportefeuille zitten zo'n 300tal klanten (groothandelaars) aan wie Jorion Philip-Seeds een kwalitatieve klantenservice op langetermijn aanbiedt. Het bedrijf zet hierbij duurzaamheid en innovatie voorop, en blijft door de mooie groeicijfers jaarlijks investeren in diverse activiteiten.

Met oog op de toekomst, is Jorion Philip-Seeds op zoek naar een Communication & PR Specialist, een erg boeiende uitdaging voor iemand met liefde voor communicatie én landbouw.

--------

Jorion Philip-Seeds (www.jorion-philip-seeds.be) est l'un des plus grands producteurs de semences en Belgique. Issue de Jorion d'une part et de Philip Seeds d'autre part, l'entreprise familiale est leader du marché belge des semences de céréales, de graminées et de maïs, entre autres.

Avec son siège à Frasnes-les-Anvaing (Hainaut, facilement accessible et proche de Courtrai et de Gand), Jorion Philip-Seeds est un leader dans la distribution et la multiplication des semences agricoles. La société est active en Flandre ainsi qu'en Wallonie. La cinquième génération a repris le flambeau et, avec une équipe de 36 personnes, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Le portefeuille de clients comprend environ 300 clients (grossistes) à qui Jorion Philip-Seeds offre un service clientèle de qualité et de longue durée. L'entreprise accorde la priorité à la durabilité et à l'innovation et, grâce aux bons chiffres de croissance, continue d'investir chaque année dans diverses activités.

Tournée vers l'avenir, l'entreprise Jorion Philip-Seeds recherche un·e spécialiste Communication & PR, un défi exaltant pour qui est passionné par la communication et l'agriculture.

Jouw functie

Als Communicatie & PR specialist heb jij een sleutelfunctie binnen het bedrijf. Het betreft een nieuw gecreëerde functie om de groei te ondersteunen en om het productgamma nog sterker op de markt te positioneren. Jouw takenpakket bestaat uit een brede waaier aan communicatie, PR en marketing aspecten.

 • Je ontwikkelt een stevig inzicht in het aanbod en de dienstverlening van JPS. Vanuit jouw begrip van de markt en jouw productkennis (uiteraard wordt een opleiding voorzien) weet je wat er nodig is op vlak van communicatie en marketing en ontwikkel je een plan van aanpak. Je denkt mee na hoe de business verder kan uitgebouwd worden en welke tools hiervoor nodig zijn.
 • Je staat in voor het up-to-date houden van de website en diverse social media. Je bouwt zowel de interne als externe communicatie van het bedrijf verder uit. Hiervoor sta je in nauw contact met de proefveldverantwoordelijke en proefveldhouders, waardoor je regelmatig op het veld bent terug te vinden.
 • Als ondersteuning van het salesteam woon je commerciële vergaderingen bij om zo kwaliteitsvol promotiemateriaal (flyers, productfiches, presentaties etc.) te kunnen opmaken.
 • Je bent een krak wat betreft product branding: via het organiseren van acties en wedstrijden weet jij de producten en het imago van Jorion Philip-Seeds sterker op de markt te zetten.
 • Ook het pr-luik behoort tot jouw takenpakket: je bent verantwoordelijk voor het opbouwen van langetermijnsamenwerkingen met gespecialiseerde tv-zenders en magazines.
 • Je organiseert en coördineert jaarlijkse events en beurzen waar de verschillende klanten en prospecten samenkomen.
 • Kortom: een mooie, nieuwe en veelzijdige functie waarbij je als expert veel ruimte krijgt om het marketing- en communicatieverhaal van Jorion Philip-Seeds uit te bouwen en de verdere groei van het bedrijf te garanderen.

--------

En tant que spécialiste en communication et en pr, vous occuperez un poste clé au sein de l'entreprise. Il s'agit d'une fonction nouvellement créée en vue de soutenir la croissance et de positionner la gamme de produits encore plus fortement sur le marché. Vos tâches comprendront un large éventail d'aspects liés à la communication, aux relations publiques et au marketing.

 • Vous développerez une solide perspicacité de l'offre et des services de JPS. Sur la base de votre compréhension du marché et de vos connaissances du produit (une formation est évidemment prévue), vous saurez ce qui est nécessaire en termes de communication et de marketing et vous établirez un plan d'approche. Vous aiderez à réfléchir à la manière dont l'entreprise peut évoluer et aux outils nécessaires à cette fin.
 • Vous serez responsable de la mise à jour du site web et des différents médias sociaux. Vous mettrez au point la communication interne et externe de l'entreprise. Pour cela, vous serez en contact étroit avec le responsable et les exploitants des champs d'essai, de sorte que vous serez amené à vous déplacer sur le terrain.
 • En soutien à l'équipe de vente, vous assisterez à des réunions commerciales afin de préparer du matériel promotionnel de qualité (dépliants, fiches produits, présentations, etc.).
 • Vous êtes doué pour le branding des produits : en organisant des campagnes et des concours, vous savez comment placer les produits et l'image de Jorion Philip-Seeds sur le marché.
 • Vos talents comprennent également un aspect relations publiques : vous serez chargé d'établir des partenariats à long terme avec les chaînes de télévision et les magazines spécialisés.
 • Vous organiserez et coordonnerez des événements annuels et des salons professionnels où se retrouvent les différents clients et prospects.
 • En bref : un nouveau poste intéressant et polyvalent, dans lequel, en tant qu'expert, vous aurez pleinement l'occasion de créer l'histoire du marketing et de la communication de Jorion Philip-Seeds et de garantir la poursuite de la croissance de l'entreprise.

Jouw profiel

 • Jouw profiel combineert marketing en communicatie skills met een kennis van landbouw. Dus ofwel ben je een bio-ingenieur met sales/marketing background, ofwel heb je een bachelor/master in communicatie of marketing en heb je kennis van landbouw.
 • We mikken op een kandidaat met minstens enkele jaren relevante ervaring.
 • Je hebt een goed business acumen, je begrijpt hoe communicatie en marketing een organisatie kunnen vooruithelpen én je hebt een liefde voor de sector.
 • Dankzij jouw vlotte pen weet je in no time technische documenten en pr-teksten op te stellen.
 • Alles op vlak van de online wereld en communicatietools kent geen geheimen voor jou. Je bent een digital native die bij voorkeur ook kennis heeft van Creative Cloud (InDesign, Illustrator, etc.).
 • Je bent creatief en denkt graag out of the box.
 • Organisatorisch ben je sterk en je bewaart steeds een helicopterview. Daarnaast ben je sociaal en leg je graag nieuwe contacten.
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans en Nederlands. Kennis van het Engels is een grote plus.

--------

 • Votre profil combine des compétences en marketing et en communication avec des connaissances en agriculture. Donc, soit vous êtes bio-ingénieur avec une expérience en vente/marketing, soit vous avez un diplôme de licence/master en communication ou marketing et des connaissances en agriculture.
 • Nous recherchons un·e candidat·e ayant acquis au moins quelques années d'expérience pertinente.
 • Vous êtes doté d'un bon sens commercial, vous comprenez comment la communication et le marketing peuvent aider une entreprise et ce secteur vous passionne.
 • Vous avez une belle plume pour rédiger des documents techniques et des textes de relations publiques en un rien de temps.
 • Le monde en ligne et les outils de communication n'ont aucun secret pour vous. Vous êtes un « natif du numérique » qui a, de préférence, aussi des connaissances en Creative Cloud (InDesign, Illustrator, etc.).
 • Vous faites preuve de créativité et aimez penser de façon originale.
 • Vous possédez de fortes capacités d'organisation et gardez toujours une vue panoramique. En outre, vous êtes sociable et aimez nouer de nouveaux contacts.
 • Vous parlez et écrivez couramment le français et le néerlandais. La connaissance de l'anglais est un grand plus.

Aanbod

 • Een uitdagende nieuwe rol in marketing en communicatie, waar jouw mening er écht toe doet. Veel vrijheid voor initiatief en eigen inbreng.
 • Je komt terecht in een agrarisch bedrijf in volle groei, met ondernemingszin en toekomstplannen, aangestuurd door een jong management.
 • De kans om de communicatie en marketingstrategie van Jorion Philip-Seeds mee vast te leggen en mee uit te bouwen. Je start van een quasi blanco blad.
 • Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen.

--------

 • Un nouveau rôle stimulant en marketing et en communication, où votre opinion compte vraiment. Une grande liberté d'initiative et de contribution personnelle.
 • Vous rejoindrez une entreprise agricole en pleine croissance, avec un esprit d'entreprise et des projets d'avenir, dirigée par une jeune équipe de direction.
 • Vous aurez la chance d'aider à définir et à développer la stratégie de communication et de marketing de Jorion Philip-Seeds. Vous partez d'une feuille de papier presque vierge.
 • Vous recevrez un salaire compétitif complété par des avantages extra-légaux.

Deel deze vacature

Locatie

Hacquegnies

Contactpersoon

Ditte Van Beers

Medewerkers
Ditte Van Beers
Heb je vragen?
Contacteer onze consultant Ditte.
E-mail: Neem contact op
Filter vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies