Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Hoofd IBB

Brussel

Het bedrijf

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) (www.cbn-cnc.be) (17 leden), gevestigd in Brussel vlak aan het Noordstation, adviseert de regering en het parlement op hun verzoek of uit eigen beweging. en draagt zo bij tot de ontwikkeling van de boekhouddoctrine en de beginselen van een regelmatige boekhouding.

In de schoot van de CBN werd een College (5 leden) opgericht dat zich buigt over de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (de zogenaamde IBB’s). Deze IBB's vormen het antwoord op de vragen gesteld door bedrijven, vzw's, stichtingen en hun adviseurs over hoe de wet wordt toegepast door hen m.b.t. een bijzondere situatie of verrichting die op jaarrekeningrechtelijk vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Ter versterking van het wetenschappelijk secretariaat (9 medewerkers) wenst de CBN haar team te versterken met een jurist/economist die als Adjunct Secretaris aan het hoofd zal staan van de Afdeling Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht.


La Commission des normes comptables (CNC) (www.cbn-cnc.be) (17 membres), basée à Bruxelles près de la gare Bruxelles-Nord, a pour mission légale de donner tout avis au gouvernement et au parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière par la voie d’avis ou de recommandations.

Un Collège a été institué au sein de la CNC (composé de 5 membres). Ledit Collège se penche sur les décisions individuelles relevant du droit comptable. Par ces réponses, le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur (des entreprises, des associations sans but lucratif, des fondations et leurs conseillers) à une situation ou à une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels.


Afin de renforcer le secrétariat scientifique (9 employés), la CNC souhaite engager un(e) juriste/économiste qui dirigera le département des décisions individuelles en tant que secrétaire général(e) adjoint(e).

Jouw functie

Als hoofd van de Afdeling Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB) ben je tevens de rechterhand van de Secretaris-Generaal en je rapporteert aan haar en aan de Voorzitter van de CBN. Je hebt een afwisselend takenpakket en je draagt de eindverantwoordelijkheid over de IBB's.

Concreet bestaat jouw takenpakket uit:

 • Je beantwoordt vragen van ondernemingen, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financieel managers, juristen, verenigingen en stichtingen, enz. i.v.m. de interpretatie van het boekhoud- en jaarrekeningenrecht en je geeft de nodige toelichting bij de mogelijkheden tot de totstandkoming van een aanvraag van de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht.
 • Je bent de contactpersoon van deze vraagstellers en hun adviseurs. Je adviseert bij het opstellen van de prefilings inzake IBB's, die je verder analyseert, bestudeert en behandelt.
 • Je doet de redactie van de voorbereidende nota’s voor de leden van het College, van de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht, alsook van de anonieme versies die de CBN vervolgens op haar website publiceert.
 • Als eindverantwoordelijke voor de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht bereid je de vergaderingen van het College voor en brengt daar de dossiers op een overtuigende en heldere manier naar voren.
 • Je verricht alle voorbereidend studiewerk met oog op bovenstaande. Je hebt daarbij uiteraard heel wat ondersteuning van je collega's. Ongeveer 65% van je tijd gaat hier naartoe.

En tant que responsable du département des décisions individuelles relevant du droit comptable, vous êtes également le bras droit de la secrétaire générale, et lui rendez compte ainsi qu'au président de la CNC. Vous assumez un éventail de tâches variées, ainsi que la responsabilité finale relative aux décisions individuelles relevant du droit comptable.

Plus précisément, vous assumerez les tâches suivantes :

 • Vous répondez aux questions des entreprises, des comptables, des experts-comptables, des réviseurs d'entreprises, des gestionnaires financiers, des juristes, des associations et des fondations, etc. concernant l'interprétation du droit comptable et du droit des comptes annuels. De plus, vous fournissez les explications nécessaires concernant les possibilités d'introduire une demande de décision individuelle relevant du droit comptable.
 • Vous êtes la personne de contact des demandeurs, ainsi que de leurs conseillers. En outre, vous fournissez des conseils quant à l'établissement de profils en matière de DIDC, que vous analysez, étudiez et traitez ensuite.
 • Vous vous chargez de la rédaction des notes préparatoires destinées aux membres du Collège, des décisions individuelles relevant du droit comptable, ainsi que des versions anonymes que la CNC publie ensuite sur son site Internet.
 • En tant que responsable final des décisions individuelles relevant du droit comptable, vous préparez les réunions du Collège, et y présentez les dossiers de manière convaincante et claire.
 • Vous effectuez l'ensemble des travaux d'étude préparatoire en vue de ce qui précède. Dans ce cadre, vous pourrez bien évidemment compter sur le soutien de vos collègues. Vous y consacrerez environ 65 % de votre temps.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Rechten of Economische Wetenschappen.
 • Kennis van Fiscaliteit is van groot belang, dus bij voorkeur heb je een fiscale vorming genoten.
 • Je hebt minstens 5 jaar praktijkervaring in een adviserende omgeving in het domein van boekhoudrecht, fiscaal recht en/of vennootschapsrecht. Kennis van IFRS is een troef, maar niet noodzakelijk.
 • Perfecte kennis van het Nederlands of Frans en een goede (passieve) kennis van de 2de landstaal.
 • Je bent analytisch en je bent in staat om heldere, gestructureerde en goed onderbouwde adviezen te formuleren.
 • Gedreven om steeds bij te leren, hou je van zeer grondig studiewerk.
 • Je kunt overtuigend en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent vertrouwd met juridische databanken.
 • Je hebt voldoende maturiteit en stevigheid om de eindverantwoordelijkheid van je afdeling te dragen.
 • Je zet je graag in voor je team, maar kan even goed zeer zelfstandig werken.

 • Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques.
 • La connaissance de la fiscalité s'avère capitale, il est donc préférable que vous ayez suivi une formation en fiscalité.
 • Vous possédez au moins 5 ans d'expérience pratique au sein d'un organe consultatif dans le domaine du droit comptable, du droit fiscal et/ou du droit des sociétés. La connaissance des IFRS constitue un atout, mais n'est pas essentielle.
 • Vous disposez d'une connaissance parfaite du néerlandais ou du français, ainsi que d'une bonne connaissance (passive) de la deuxième langue nationale.
 • Vous avez l'esprit analytique, et êtes capable de formuler des avis clairs, structurés et fondés.
 • Vous souhaitez sans cesse approfondir vos connaissances, et appréciez les travaux d'étude approfondis.
 • Vous pouvez communiquer de manière convaincante et claire, tant à l'oral qu'à l'écrit.
 • Vous avez l'habitude de manipuler des bases de données juridiques.
 • Vous possédez suffisamment de maturité et de fermeté pour assumer la responsabilité finale de votre département.
 • Vous aimez vous engager pour votre équipe, mais vous êtes tout aussi capable de travailler de manière autonome.

Aanbod

 • Een unieke uitdaging voor iemand met een passie voor fiscaal en boekhoudrecht.
 • Werken voor een stabiele een aantrekkelijke werkgever waarbij je continu overleg hebt met dé specialisten.
 • Een goede balans tussen hard werken en tijd voor je privéleven.
 • Mogelijkheden om continu te leren en te ontwikkelen.
 • Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

 • Nous vous proposons de relever un défi unique si vous êtes une personne passionnée par le droit fiscal et comptable.
 • Vous travaillerez pour un employeur stable et attrayant, et intégrerez un environnement de travail au sein duquel vous serez en consultation permanente avec les spécialistes en la matière.
 • Vous disposerez d'un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.
 • Nous vous offrons des possibilités d'apprentissage et de développement continus.
 • Vous pourrez compter sur un salaire attractif, assorti d'avantages extralégaux.

Deel deze vacature

Locatie

Brussel

Contactpersoon

Ruth Brijs

Medewerkers
Ruth Brijs
Heb je vragen?
Contacteer onze consultant Ruth.
E-mail: Neem contact op
Filter vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies