Medical Sales & Marketing Coordinator

Het bedrijf

Orthophysics (www.orthophysics.be) is een belangrijke speler in de productie en verkoop van kwalitatief orthopedische apparatuur, zoals orthesen, prothesen, bandages, schoenen, rolstoelen, etc. Orthophysics ligt in Hooglede, en is een jong en snelgroeiend bedrijf met een 30-tal medewerkers.


Orthophysics is zowel in Vlaanderen als in Wallonië actief en werkt nauw samen met heel wat ziekenhuizen en geneesheren-specialisten. Het bedrijf staat borg voor een professionele en patiëntvriendelijke benadering. Naast de rol van professionele zorgverstrekker, speelt Orthophysics, in samenspraak met artsen en paramedici een pioniersrol inzake de ontwikkeling en productie van eigen technische toepassingen.

Om de groei mee verder te begeleiden en succes in de toekomst te garanderen, wenst men het bedrijf te versterken met een gedreven Medical Sales & Marketing Coordinator (m/v).

Orthophysics (www.orthophysics.be) est un acteur important dans la production et la vente d'équipements orthopédiques de qualité, tels que des orthèses, prothèses, bandages, chaussures, fauteuils roulants, etc. Implantée à Hooglede, cette entreprise jeune et en pleine croissance compte une trentaine de collaborateurs.

Orthophysics est active en Flandre et en Wallonie et travaille en étroite collaboration avec de nombreux hôpitaux et médecins spécialistes. L'entreprise garantit une approche professionnelle et tournée vers les patients.

En plus du rôle de prestataire professionnel de soins de santé, Orthophysics, en concertation avec les médecins et les paramédicaux, joue un rôle de pionnier dans le développement et la production de ses propres applications techniques.

Pour continuer à soutenir la croissance et à garantir un bel avenir, l'entreprise est la recherche d’un Coordinateur (h/f) Medical Sales & Marketing qui viendra renforcer ses équipes.

Jouw functie

Je wordt de brugfiguur bij uitstek tussen de buitendienst en de commerciële/logistieke binnendienst. Vanuit jouw rol garandeer je een optimale communicatie tussen deze diensten wat zowel de kwaliteit van de dienstverlening als de omzetontwikkeling ten goede komt. Je wordt nauw betrokken bij het vormgeven aan de commerciële strategie, die je naderhand mee helpt opbouwen. Dit alles uiteraard na een inwerkperiode waarbij je de dienstverlening maar ook het netwerk van klanten en gebruikers goed leert kennen.

 • Je stuurt het Technical Sales Team aan (een ploeg van 11 orthopedische techniekers en zorgverstrekkers) en begeleidt hen in het optimaliseren van al hun service- en sales prestaties. Je overziet het hele speelveld, je volgt elk teamlid individueel op en je coacht, motiveert en coördineert.
 • Dit team werkt grotendeels in Wallonië en Brussel maar ook meer en meer in Vlaanderen.
 • Je bouwt goede relaties op met chirurgen, aankoopdiensten, ziekenhuisapotheken, verpleegkundigen binnen het operatiekwartier, etc. Je leert hen kennen en begrijpen en je zet hun wensen om in commercieel sterke initiatieven inzake product portfolio, serviceverlening, organisatie-uitbouw etc.
 • Je participeert aan workshops en congressen met orthpedisten, chirurgen en kinesisten. Je doet aan marktonderzoek en je vertaalt je conclusies in een productargumentatie die vakspecialisten overtuigt.
 • Samen met jouw product specialisten verzorg je presentaties bij de grotere accounts en maak je praktische werkafspraken.
 • Je bent voldoende hands-on om mee te werken en support te bieden waar nodig maar tegelijk geef je blijk van een goede helicopterview en van een strategisch denkvermogen. Je optimaliseert interne processen en zorgt ervoor dat je team gemotiveerd en succesvol aan de slag is.

Vous êtes le maillon fort entre le service externe et le service interne commercial/logistique. À partir de votre rôle, vous veillez à une communication optimale entre ces services, ce qui profitera à la fois à la qualité des services offerts et au développement du chiffre d'affaires. Vous participez étroitement à l'élaboration de la stratégie commerciale, que vous aiderez à renforcer par la suite. Tout cela, bien sûr, après une période de rodage au cours de laquelle vous vous familiarisez avec le service, mais aussi avec le réseau de clients et d'utilisateurs.

 • Vous dirigez l’équipe Technical Sales (une équipe de 11 techniciens orthopédiques et de prestataires de soins) dont vous amenez les membres à optimiser leurs performances en matière de service et de vente. Vous supervisez l'ensemble du champ d’action, vous suivez chaque membre de l'équipe individuellement, et vous coachez, motivez et coordonnez.
 • Cette équipe travaille principalement en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi de plus en plus en Flandre.
 • Vous établissez de bonnes relations avec les chirurgiens, les services d'achat, les pharmacies hospitalières, les infirmières en salle d'opération, etc. Vous apprenez à les connaître, vous cernez leurs besoins, et vous traduisez leurs souhaits en initiatives commerciales fortes au niveau du portefeuille des produits, de la prestation de services, du développement de l’organisation, etc.
 • Vous participez à des ateliers et à des congrès avec des orthopédistes, des chirurgiens et des physiothérapeutes. Vous menez des études de marché et vous traduisez vos conclusions en un argumentaire produit qui convainc les spécialistes.
 • Avec vos spécialistes produits, vous assurez des présentations pour les clients importants et vous établissez des accords professionnels pratiques.
 • Vous disposez suffisamment de sens pratique et de réactivité pour collaborer et fournir un soutien le cas échéant, mais vous démontrez en parallèle une bonne vue d'hélicoptère et une capacité de réflexion stratégique. Vous optimisez les processus internes et assurez la motivation et le succès de votre équipe.

Jouw profiel

 • Master of bachelor diploma – mogelijks paramedisch – met een sterke interesse in de medische wereld.
 • Minstens enkele jaren relevante commerciële background, bij voorkeur in de ziekenhuiswereld.
 • Gedreven professional die ervan houdt om een business te laten groeien samen met zijn/haar team en die kwaliteit hoog in het vaandel draagt.
 • Je hebt het in jou om mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te laten groeien en tegelijk hou je ervan om dicht bij het werkveld te staan en te ondersteunen waar nodig.
 • Je pikt vlot signalen op, je hebt een wakkere en leergierige geest. Je houdt ervan om initiatief te nemen, om veranderingen te begeleiden en om verbeteringen te implementeren om zo een groeiverhaal te ondersteunen binnen een jonge, dynamische omgeving.
 • Sterke zelforganisatie en voldoende flexibel wat afstanden betreft. Je werkterrein is namelijk Brussel-Wallonië en ook meer en meer Vlaanderen. Idealiter woon je dus vrij centraal in het land.
 • Werken van maandag tot vrijdag en occasioneel avond- of weekendwerk.
 • Vlotte talenkennis Nederlands-Frans-Engels en goede communicatie- en presentatieskills.

 • Master ou baccalauréat - éventuellement paramédical - avec un fort intérêt dans le monde médical.
 • Bagage commercial pertinent pendant au moins quelques années, de préférence dans le monde hospitalier.
 • Professionnel motivé qui aime développer une entreprise avec son équipe et qui porte la qualité en étendard.
 • Vous avez en vous le potentiel pour motiver, enthousiasmer et faire évoluer les gens, et en même temps, vous aimez vous tenir près du terrain et offrir un appui si nécessaire.
 • Vous captez rapidement les signaux, vous avez l'esprit éveillé et curieux. Vous aimez prendre des initiatives, conduire les changements, et mettre en œuvre des améliorations pour soutenir une perspective de croissance dans un environnement jeune et dynamique.
 • Forte auto-organisation et suffisamment flexible en termes de distances. Votre champ d’action est Bruxelles-Wallonie et aussi de plus en plus la Flandre. Idéalement, vous résidez au cœur du pays.
 • Travailler du lundi au vendredi et occasionnellement le soir ou le week-end.
 • Maîtrise courante du néerlandais, du français et de l’anglais et bonnes compétences en communication et en présentation.

Aanbod

 • Een boeiende en veelzijdige job binnen een innoverende bedrijfscontext.
 • Werken voor een internationaal bedrijf dat koploper is in de markt.
 • Kansen op jezelf dus te ontwikkelen binnen een solide en internationaal groeiende onderneming.
 • Werken binnen een jong team en binnen een spirit van ondernemerschap.
 • Een aantrekkelijk salarispakket (inclusief bedrijfswagen in lijn met jouw capaciteiten en met jouw ervaring.

 • Un travail passionnant et diversifié dans un environnement professionnel innovant.
 • Un poste dans une entreprise internationale leader sur le marché.
 • Des possibilités de vous développer au sein d'une entreprise solide et internationale.
 • Un job au sein d'une équipe jeune et dans un esprit d'entrepreneuriat.
 • Une rémunération salariale attrayante (y compris voiture de société) en fonction de vos capacités et de votre expérience.

Locatie

Hooglede

Opdrachtgever

Orthophysics

Publish date

09-05-2018

Contactpersoon

Ruth Brijs

Solliciteer op één van onze vacatures

Vacatures in de kijker
inOostakker
inOostakker
inGent of Brussel