Plant Manager (expat in High Point, USA)

Het bedrijf

BuzziSpace (www.buzzispace.com) is een Belgisch merk dat wereldwijd oplossingen creëert voor gelukkige en gezonde werk- en leefruimtes. Dit succesvolle designmerk ontwikkelt origineel akoestisch maatwerk, verlichting en designmeubilair waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsabsorberend eco-vilt. ‘Fun’ en ‘Functional’ gaan daarbij hand in hand en door een intense samenwerking tussen de inhouse studio en topdesigners werden al meermaals designprijzen weggekaapt. BuzziSpace blijft zichzelf challengen om steeds weer een unieke collectie op de markt te brengen.

BuzziSpace is opgericht in 2007 en is uitgegroeid tot een bekroonde leider op het gebied van akoestiek. Het in Kontich gevestigde bedrijf heeft een internationale aanwezigheid met showrooms in Antwerpen, New York, Chicago en Aken en eigen productiefaciliteiten in Bladel (NL) en High Point (VS). 10 jaar later telt BuzziSpace 180 medewerkers, 80 productfamilies en 50 awards voor hun ‘Happy & Healthy Workspace’.
BuzziSpace is recent in zee gegaan met Haworth, een internationaal familiaal bedrijf. Deze samenwerking heeft als objectief om snellere groei te genereren door een verdere uitbouw van de in 2014 opgerichte productiesite in High Point (North Carolina).

Daarom gaat het bedrijf op zoek naar een gedreven Plant Manager (m/v) die met zijn/haar stijl en talenten prima past in het groeiverhaal van BuzziSpace.

BuzziSpace (www.buzzispace.com) is a Belgian brand that creates solutions for happy and healthy work and living spaces around the world. This successful design brand produces original acoustic customisation, lighting and design furniture, using sound-absorbing eco felt. ‘Fun’ and ‘Functional’ go hand in hand, and the company has won multiple design awards as a result of the close cooperation between the in-house studio and first-class designers. BuzziSpace constantly challenges itself to introduce a unique collection to the market time after time.

BuzziSpace was founded in 2007 and has evolved to become an award-winning leader in acoustics. The company, which is based in Kontich, has an international presence in showrooms in Antwerp, New York, Chicago and Aachen and its own manufacturing facilities in Bladel (NL) and High Point (US). Ten years on and BuzziSpace has 180 employees, 80 product families and 50 awards for its ‘Happy & Healthy Workspace’. BuzziSpace recently joined forces with Haworth, an international, family-run company. This collaboration aims to generate faster growth through continued expansion of the manufacturing plant in High Point (North Carolina), founded in 2014.

Therefore, the company is looking for a driven Plant Manager (m/f) whose style and talent make him or her the perfect fit for BuzziSpace's growth scenario.

Jouw functie

Als Plant Manager in High Point (US) heb je een brede en uitdagende verantwoordelijkheid over alle operationele flows en processen van de manufacturing plant. Hierbij stuur je een team aan van 4 leidinggevenden (Production, Customer Service, Supply Chain, Facility) en ben je het aanspreekpunt voor alle medewerkers in High Point. Je motiveert, coacht, stuurt en brengt je team naar een hoger level. Je vormt de centrale spil in het bedrijf, zowel op operationeel vlak als op menselijk vlak.

Volgende taken vallen onder jouw bevoegdheid:

 • Je draagt de dagdagelijkse leiding over de hele site. Het team bestaat onder meer uit een 10tal arbeiders (aangestuurd door de productieverantwoordelijke), een 8tal Customer Service Medewerkers (aangestuurd door een teamleader), een 6tal Supply Chain Medewerkers (aangestuurd door een Supply Chain Manager) en diverse ondersteunende diensten zoals Facility. De Salesafdeling, alsook Finance en HR behoort niet tot jouw directe verantwoordelijkheid, deze worden centraal aangestuurd vanuit HQ (Kontich).
 • Je bent verantwoordelijk om de productie zo vlot en kwalitatief mogelijk te laten lopen binnen de voorgestelde productiedatum. Je bekijkt het rendement en denkt actief mee omtrent KPI’s en opvolgingstrajecten binnen de productieomgeving.
 • Nu het bedrijf een 4tal jaar bezig is, is BuzziSpace High Point klaar voor een volgende stap. Voorzien wordt om nieuwe en meer complexe producten te introduceren die reeds in productie zijn in de fabriek in Bladel (Nl).
 • De doelstelling is om een spiegelorganisatie te worden van de productiesite in Bladel (Nl). Je bent hierbij een voorbeeldfiguur op vlak van innovatief denken en procesverbetering. Lean Management is jou niet vreemd.
 • Je hebt oog voor de kwaliteit van de afgewerkte producten en projecten. Je zorgt dat er een lage foutenmarge is. Vanuit je betrokkenheid en je kennis speel je kort op de bal bij klachten, zowel extern als intern.
 • Je stuurt je team aan en zorgt dat iedereen zich goed voelt binnen zijn of haar functie. Door je drive en charismatische maar vooral empathische stijl van leidinggeven zorg je dat de neuzen in dezelfde richting staan. Je slaagt erin om het beste uit mensen te halen, hen te motiveren en te enthousiasmeren om te streven naar een optimale betrokkenheid. Kortom: je spreekt de taal van de werkvloer.
 • Als Plant Manager bewaar je een helicopterview. Daarentegen ben je ook niet te beroerd om je handen uit de mouwen te steken waar nodig. Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Om je in te werken zal je de eerste maanden werken in Kontich en/of Bladel. Eenmaal in High Point heb je regelmatig overleg met het hoofdkantoor in Kontich. Als bruggenbouwer zorg je dat beide plants nauw verbonden zijn met elkaar.

As Plant Manager in High Point (US) you have broad and challenging responsibility for all operational flows and processes in the manufacturing plant. You are responsible for a team of four managers (Production, Customer Service, Supply Chain and Facility) and you are the go-to person for all High Point employees. You motivate, coach, steer and elevate your team to a higher level. You play a pivotal role in the company, at the operational as well as the human level.

The position involves the following tasks:

 • You are responsible for day-to-day management of the site as a whole. The team consists of around ten workers (supervised by the production manager), eight Customer Service Employees (supervised by a team leader), six Supply Chain Employees (supervised by a Supply Chain Manager) and diverse support services such as Facility. The Sales Department, Finance and HR do not fall under your direct responsibility and are managed by HQ (Kontich).
 • Your job is to ensure that production runs as smoothly as possible and delivers optimal quality with respect for the established production dates. You examine the results and actively reflect on KPIs and follow-up projects in the manufacturing environment.
 • Now that the business has been up and running for four years, BuzziSpace High Point is ready for the next step. There are plans to introduce new and more complex products, which are already being manufactured at the factory in Bladel (NL).
 • The aim is for the business to mirror the organisation of the manufacturing site in Bladel (NL). In this objective you serve as a role model in terms of innovative thinking and improving processes. Lean Management holds no secrets for you.
 • You have an eye for the quality of finished products and projects. You ensure the margin of error is small. Your involvement and knowledge enable you to respond quickly to complaints, both internal and external.
 • You provide your team with leadership and make sure that everyone is happy in his or her role. Your drive and charismatic, and above all, empathetic management style mean that everyone strives for the same goal. You succeed in getting the best out of people, of motivating them and increasing their enthusiasm in the pursuit of optimal involvement. In a nutshell: you speak the language of the shop floor.
 • As Plant Manager you maintain a helicopter view. On the other hand you are happy to roll up your sleeves and lend a hand when necessary. You have a hands-on mentality.
 • You will spend the first few months being trained in Kontich and/or Bladel. Once in High Point you will regularly consult with the head office in Kontich. You are the bridge builder and ensure close links between the two plants.

Jouw profiel

 • Idealiter heb je een master opleiding en minstens een 6tal jaar relevante ervaring in leidinggevende rollen binnen productie en operations.
 • Ervaring in een gelijkaardige context (Make to order productie / confectie) is een sterk voordeel maar geen must.
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten die gewend zijn om te functioneren binnen een internationale context en/of reeds als expat gewerkt hebben.
 • Belangrijk is de fit met de cultuur van BuzziSpace én feeling voor de producten.
 • Je kijkt er naar uit om voor onbepaalde tijd te verhuizen naar High Point en je zoekt een long-term engagement.
 • Je bent een ondernemend en flexibel persoon met een wakkere geest en met een goede zelforganisatie. Je gaat gestructureerd te werk en communiceert op een efficiënte manier in zowel Engels als Nederlands. Je kan makkelijk ad hoc zaken oplossen, en neemt de dingen in handen.
 • Je bent een enthousiaste en empathische people manager. Je kan je medewerkers goed aansturen en motiveren. Je gaat hierbij voor het groepsresultaat. Je staat dicht bij de vloer, je weet wat er leeft en je bouwt persoonlijke relaties op doorheen de volledig organisatie.
 • Als manager geef je blijk van voldoende innovatief denken. Je kan het status quo in vraag stellen. Je moedigt vooruitgang en vernieuwing aan. Dankzij je helikopterzicht breng je meer structuur over de productie en de volledige organisatie, en stuur je de processen goed aan.
 • Je spreekt en schrijft vlekkeloos Engels.

 • Ideally you have a Master's degree and have acquired at least six years of relevant experience in management roles in manufacturing and operations.
 • Experience in a similar context (make to order manufacturing / off the rack) is a major asset, but not a must.
 • The preferred candidate is used to working in an international context and/or has already worked as an expat.
 • The fit with the culture of BuzziSpace and an affinity with manufacturing are important.
 • You look forward to relocating to High Point for an undetermined period of time and are looking for a long-term engagement.
 • You are an entrepreneurial and flexible person who is quick-witted and an effective self-organiser. You work in a structured manner and communicate efficiently in English as well as Dutch. You are adept at solving ad hoc issues and take things into your own hands.
 • You are an enthusiastic and empathetic people manager. You are an effective and motivational leader and strive for the group result. You maintain close contact with the shop floor, you know what is going on and build personal relationships throughout the organisation.
 • As a manager you demonstrate the appropriate degree of innovative thinking. You are able to question the status quo. You encourage progress and renewal. Your helicopter view allows you to bring more structure to the manufacturing process and the entire organisation, and effectively steer processes.
 • You speak and write Dutch and English fluently.

Aanbod

 • Een uitdagend avontuur om als expat naar Amerika te vertrekken. Er wordt huisvesting voorzien, en indien van toepassing wordt ook gezorgd voor een goede school voor de kinderen.
 • Je krijgt de kans om operationele verantwoordelijkheid te dragen binnen de plant in High Point, waarbij je voldoende ondersteuning krijgt vanuit hoofdkantoor Kontich.
 • Je werkt actief mee aan een verhaal van groei en professionalisering.
 • Kortom, een uitstekende carrièremogelijkheid in een dynamische en groeiende organisatie.

 • A challenging adventure of heading off to America as an expat. Accommodation is provided, and a good school is found for your children, if applicable.
 • You get the opportunity to take on operational responsibility in the plant in High Point, in which you will receive adequate support from the head office in Kontich.
 • You actively work towards achieving growth and increasing the organisation's professionalism.
 • In short, this represents an outstanding career opportunity in a dynamic and growing organisation.

Locatie

High Point - North Carolina

Opdrachtgever

BuzziSpace

Publish date

02-11-2018

Contactpersoon

Sofie Strubbe

Solliciteer op één van onze vacatures