Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Project Adviseur/Conseiller(ère) de projets BRX

Meise

Het bedrijf

Geberit (www.geberit.be) is Europees marktleider op vlak van sanitaire totaaloplossingen (afvoer, toevoer, regenwater, keramiek). Met het hoofdkantoor in Zwitserland, telt het bedrijf wereldwijd maar liefst 29 productievestigingen, waarvan 6 overzees. Geberit telt ruim 12 000 medewerkers verspreid over een 50tal landen. In 2018 realiseerde de groep een netto-omzet van CHF 3,1 miljard waarmee het bedrijf genoteerd staat op de Zwitserse beurs.

Geberit staat gekend als dé specialist van hoogwaardige sanitaire technologie en keramische badkamerartikelen. Hun sterke pijlers zijn eenvoud, innovatie en expertise. 'Design meets function' : passie voor kwaliteit en technologie wordt gecombineerd met 150 jaar ervaring in sanitaire knowhow. Met veel zorg en met een continue drang naar vernieuwing en vereenvoudiging werkt Geberit zo aan het verhogen van een duurzame levenskwaliteit.

De vestiging in België (Meise) telt 60 gedreven professionals die dagelijks bouwen aan optimale partnerships met groothandels, bouwbedrijven, studiebureaus, installateurs, ontwerpers en architecten.

Om de grotere bouw- en installatieprojecten in de regio Brussel/Vlaams- en Waals-Brabant in goede banen te leiden, zoeken we een Project Adviseur (M/V/X).

Geberit (www.geberit.be) est le leader du marché européen des solutions sanitaires globales (évacuation, approvisionnement, eau de pluie, céramique). L'entreprise, dont le siège social est en Suisse, compte pas moins de 29 sites de production dans le monde, dont 6 outre-mer. Geberit emploie plus de 12 000 personnes dans une cinquantaine de pays. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 3,1 milliards de francs suisses. L'entreprise est cotée à la bourse suisse.

Geberit est connu comme le spécialiste de la technologie sanitaire de haute qualité et des articles de salle de bains en céramique. Leurs piliers solides sont la simplicité, l'innovation et l'expertise. "Design meets function" : la passion pour la qualité et la technologie est combinée à 150 ans d'expérience dans le domaine du savoir-faire sanitaire. Avec beaucoup de soin et un souci constant d'innovation et de simplification, Geberit travaille à l'amélioration d'une qualité de vie durable.

Le site en Belgique (Meise) compte 60 professionnels passionnés qui établissent quotidiennement des partenariats optimaux avec des grossistes, des entreprises de construction, des bureaux d'étude, des installateurs, des concepteurs et des architectes.

Afin de gérer les grands projets de construction et d'installation pour la région de Bruxelles, de Brabant flamand et de Brabant wallon, nous recherchons un conseiller en projets région Bruxelles/Brabant flamand/Brabant wallon (M/F/X).

Jouw functie

Als Project Adviseur word je het centrale aanspreekpunt rond alle grote bouwprojecten in de regio Brussel/Vlaams- en Waals-Brabant, het betreft hier provincie-overschrijdende projecten. Dit uiteraard na een intensieve interne opleiding. Met alle betrokken partijen (architecten, studiebureaus, installatiebedrijven en aannemers) bouw je hechte partnerships uit. Voor hen ben jij de persoon bij wie ze terecht kunnen voor enerzijds het technische luik (afvoer, toevoer, regenwater) en anderzijds het keramische luik (het zichtbare gedeelte voor de wand).

 • Je zit mee aan tafel op het moment dat een project in studiefase zit maar ook tijdens de realisatiefase, maw. je volgt alle projecten nauwgezet op.
 • Je levert input bij de voorstudie, of je laat je ondersteunen door jouw collega's van de interne studiedienst.
 • Je organiseert informatiesessies en trainingen om relaties te informeren over de uitgebreide mogelijkheden van de Geberit-producten, inclusief de nieuwste ontwikkelingen.
 • Dankzij jouw proactieve aanpak en uitgebreide productenkennis ga je op zoek naar nieuwe opportuniteiten bij zowel bestaande als nieuwe klanten.
 • Je analyseert de markt in jouw regio en detecteert nieuwe bouwprojecten.
 • Je bent een visibel aanspreekpunt die vanuit zijn/haar expertise en klantgerichtheid meerwaarde biedt bij heel uiteenlopende projecten. Je houdt ervan om projecten mee vorm te geven en samen met alle stakeholders te zoeken naar optimale Geberit-oplossingen.
 • Je bent veel op pad (60% van jouw tijd) maar werkt ook zelf aan studies (home office of op kantoor) en je overlegt regelmatig met diverse collega's (Project Adviseurs, Studiedienst, Marketing etc.) op het hoofdkantoor in Meise.

En tant que conseiller de projet, vous serez le point de contact central pour tous les grands projets de construction dans la région de Bruxelles/Brabant flamand et Brabant wallon. Il s'agit donc de projets interprovinciaux. Vous bénéficierez pour cela d'une formation interne intensive. Vous développerez des partenariats étroits avec toutes les parties concernées (architectes, bureaux d'étude, entreprises d'installation et entrepreneurs). Pour eux, vous serez la personne vers laquelle ils pourront se tourner pour, d'une part, le volet technique (évacuation, approvisionnement, eau de pluie) et, d'autre part, le volet céramique (la partie visible devant le mur).

 • Vous participez à la phase d'étude d'un projet, mais aussi pendant la phase de réalisation, c'est-à-dire que vous suivez de près tous les projets.
 • Vous contribuez à l'étude préliminaire, ou vous êtes soutenu par vos collègues du service d'étude interne.
 • Vous organisez des sessions d'information et des formations pour informer les clients des possibilités étendues des produits Geberit, y compris des dernières évolutions.
 • Grâce à votre approche proactive et à votre connaissance approfondie des produits, vous recherchez de nouvelles opportunités auprès de vos clients existants et nouveaux.
 • Vous analysez le marché dans votre région et détectez les nouveaux projets de construction.
 • Vous êtes un point de contact visible qui, sur la base de son expertise et de son orientation client, offre une valeur ajoutée pour un large éventail de projets. Vous aimez contribuer à l'élaboration de projets et à la recherche de solutions optimales Geberit en collaboration avec toutes les parties prenantes.
 • Vous êtes souvent sur la route (60 % de votre temps), mais vous travaillez également sur des études vous-même (à domicile ou au bureau) et vous consultez régulièrement différents collègues (conseillers de projet, services d'étude, marketing, etc.) au siège social à Meise.

Jouw profiel

 • Voor deze boeiende vacature is een technische background een must. Idealiter heb je een diploma van industrieel ingenieur.
 • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht (3D-plannen).
 • Gezien het niveau van je gesprekspartners (aankopers, CEO's, architecten etc.) is enkele jaren ervaring gewenst.
 • Je wil je verdiepen in de Geberit-technologie en je combineert jouw technische feeling met een goede commerciële drive.
 • Geberit zoekt een klantgericht persoon met inhoud. Iemand die in staat is om lange-termijnsamenwerkingen op te bouwen en die zich profileert als een betrouwbaar en deskundig ambassadeur.
 • Zowel jouw bagage als jouw persoonlijkheid maken dat klanten jou graag aan tafel hebben. Je denkt mee naar slimmere en betere oplossingen, je creëert meerwaarde bij de projecten en het is leuk samenwerken met jou.
 • Verder hecht Geberit belang aan zelfstandigheid, 'out of the box'-oplossingen vinden en een doeners mentaliteit.
 • Je bent perfect tweetalig (Nederlands/Frans) en je kan je ook vlot uitdrukken in het Engels.

 • Pour ce poste passionnant, un bagage technique est un must. Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur industriel.
 • Vous avez une bonne compréhension de l'espace (plans en 3D).
 • Compte tenu du niveau de vos interlocuteurs (acheteurs, CEO, architectes, etc.), plusieurs années d'expérience sont souhaitables.
 • Vous voulez vous immerger dans la technologie Geberit et vous combinez votre feeling technique avec un bon élan commercial.
 • Geberit recherche une personne orientée vers le client avec du contenu. Quelqu'un qui est capable d'établir des partenariats à long terme et qui se profile comme un ambassadeur fiable et expert.
 • Votre bagage et votre personnalité font que les clients apprécient votre présence. Vous réfléchissez avec eux à des solutions plus intelligentes et meilleures, vous créez une valeur ajoutée dans les projets et il est agréable de travailler avec vous.
 • Geberit attache également de l'importance à l'autonomie, à la recherche de solutions "out of the box" et à une mentalité de faiseur.
 • Vous êtes parfaitement bilingue (Français/Néerlandais) et vous pouvez également vous exprimer en anglais.

Aanbod

 • Werken binnen een hechte internationale groep waar innovatie en kwaliteit topprioriteiten zijn.
 • Een intensieve opleiding en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Je bouwt heel wat expertise op.
 • Een omgeving waar je veel autonomie krijgt en waar ruimte voor initiatief is.
 • Een toffe en mensgerichte bedrijfscultuur waar respect en teamwork centraal staan.
 • Een aangename werkomgeving gekoppeld aan een aantrekkelijk verloningspakket met heel wat voordelen.

 • Un poste au sein d'un groupe international très soudé où l'innovation et la qualité sont des priorités absolues.
 • Une formation intensive et toutes les possibilités d'évoluer. Vous acquerrez une grande expertise.
 • Un environnement qui vous donne beaucoup autonomie et qui fait la part belle à l'initiative.
 • Une culture d'entreprise agréable et axée sur les personnes, où le respect et le travail d'équipe sont essentiels.
 • Un environnement de travail accueillant combiné à une rémunération attrayante avec de nombreux avantages.

Deel deze vacature

Locatie

Meise

Contactpersoon

Michele Lemmens

Medewerkers
Michele Lemmens
Heb je vragen?
Contacteer onze consultant Michele.
E-mail: Neem contact op
Filter vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies