Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Quality & Process Improvement Manager

MOESKROEN

Het bedrijf

Sioen Industries (www.sioen.com) is marktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkledij . Als provider van textieloplossingen biedt Sioen een uitgebreid portfolio van activiteiten en producten: spinnen, weven en coaten, confectie van technische kledij, productie van fijnchemicaliën en verwerking van technisch textiel.

Sioen biedt het beste van beide werelden. Het is een internationaal gekend en solide bedrijf met wereldwijde operaties (27 fabrieken, 18 verkoopkantoren). Door de familiewortels en een mooie hands-on cultuur staat Sioen ook zeer dicht bij de operaties en hun medewerkers. Verticale en horizontale integratie, diversificatie, passie voor innovatie en permanente groei zorgen ervoor dat Sioen een toekomstgericht bedrijf is. Met zo'n 4500 Sioen talenten wordt elke dag verder gebouwd aan een duurzaam verhaal.

Voor de site in Moeskroen, waar de boeiende wereld van de spinnerij en weverij zich begeeft, zoeken we voor de coating divisie een Quality & Process Improvement Manager.

-----

Sioen Industries (www.sioen.com) est un leader du marché des textiles techniques enduits et des vêtements de protection de haute qualité. En tant que fournisseur de solutions textiles, Sioen propose un large portefeuille d'activités et de produits : filature, tissage et enduction, fabrication de vêtements techniques, production de produits chimiques fins et revêtement de textiles techniques.

Sioen offre le meilleur des deux mondes. Il s'agit d'une entreprise solide et présente dans le monde entier (27 usines, 18 bureaux commerciaux). Forte de ses racines familiales et dotée d’un esprit pratique, Sioen suit attentivement les opérations et ses collaborateurs. L'intégration verticale et horizontale, la diversification, la passion pour l'innovation et la croissance continue font de Sioen une entreprise tournée vers l'avenir. Avec quelque 4500 talents Sioen, une histoire durable se construit chaque jour.

Pour le site de Mouscron, où se déroule le monde passionnant de la filature et du tissage, nous recherchons un·e responsable qualité & amélioration des processus pour la division revêtement.

Jouw functie

Als Quality & Process Improvement Manager is je job tweeledig. Enerzijds krijg je de volledige verantwoordelijkheid over het kwaliteitsluik in Moeskroen en anderzijds bouw je mee aan een nieuw verhaal van procesoptimalisatie en productieverbetering. In deze functie werk je nauw samen met de Plant Manager, aan wie je ook rapporteert.

Concreet krijg je volgende taken toegewezen:

 • Met een strategische blik bewaak je de kwaliteitsnormen en het kwaliteitsbeleid, zowel op vlak van Quality Assurance als Quality Control. Je zorgt voor continuous improvement op vlak van productkwaliteit.
 • Je neemt de bestaande productieprocessen onder de loep en formuleert voorstellen tot optimalisaties van werkmethodes, met als doel de efficiëntie te verhogen.
 • Waken over de Return on Investment zit in je DNA, waarbij je het juiste automatiseringsniveau voor de productielijn mee bepaalt en opportuniteiten vaststelt om de directe en indirecte kosten te verminderen.
 • Je identificeert de belangrijkste procesparameters en verzekert de betrouwbaarheid van het productieproces, waarbij je ook best practices en innovatieve oplossingen ontwikkelt.
 • Product- en proceskwaliteit verzekeren is je drijfveer, waarbij je interne kwaliteitscontroles uitvoert van de grondstoffen en de (afgewerkte) producten. Je handelt klachtendossiers af en stuurt bij waar nodig.
 • Alle kwaliteitshandboeken, procedures, werkvoorschriften en werkdocumenten vallen onder je hoede. Verder werk je interne opleidingsprogramma's uit en begeleid je de nieuwe medewerkers.

-----

En tant que responsable qualité & amélioration des processus, votre tâche sera double. D'une part, vous assurerez la pleine responsabilité du volet qualité à Mouscron et, d'autre part, vous contribuerez à établir une nouvelle orientation en matière d'optimisation des processus et d'amélioration de la production. À ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec le/la Plant Manager, à qui vous rendrez également compte.

Vos tâches seront les suivantes :

 • D'un point de vue stratégique, vous suivrez de près les normes et la politique de qualité, tant en termes d'assurance que de contrôle de la qualité. Vous assurerez une amélioration continue au niveau de la qualité des produits.
 • Vous examinerez de près les processus de production existants et formulerez des propositions d'optimisation des méthodes de travail, dans le but d'accroître l'efficacité.
 • Veiller à un retour sur investissement fait partie de votre ADN, ce qui vous permettra de déterminer le niveau d'automatisation approprié pour la ligne de production et d’identifier les possibilités de réduire les coûts directs et indirects.
 • Vous identifierez les paramètres de processus les plus importants et assurerez la fiabilité des processus de production, tout en développant les meilleures pratiques et des solutions innovantes.
 • Votre motivation réside dans l’assurance de la qualité des produits et des processus. Vous effectuerez des contrôles internes de la qualité des matières premières et des produits (finis). Vous traiterez les dossiers de plainte et procéderez à des ajustements le cas échéant.
 • Tous les manuels de qualité, les procédures, les instructions de travail et les documents de travail seront sous votre responsabilité. En outre, vous élaborerez des programmes de formations internes et vous encadrerez les nouveaux collaborateurs.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een Master diploma en hebt minstens enkele jaren ervaring met kwaliteitssystemen binnen een productieomgeving. Ervaring in de textielsector is een pluspunt.
 • Processen binnen de automatisatie en industrialisatie zijn je niet vreemd, waarbij je technische affiniteit in het oog springt.
 • Verbeteringen aanbrengen behoren tot je takenpakket, en het respecteren van procedures draag je hoog in het vaandel.
 • Je hebt een probleemoplossende leiderschapsstijl. Je kan de medewerkers motiveren en coachen om samen te streven naar een optimale kwaliteit.
 • Hands-on prioriteiten te stellen en de koe bij de horens te vatten is jouw ding, waarbij je analytische geest een heldere kijk op de zaken geeft.
 • Constant communiceren met alle medewerkers en gesprekpartners geeft je een boost, terwijl je ook in staat bent om autonoom te werken en zelfstandig beslissingen te nemen.
 • Je hebt een vlotte PC kennis; kennis van een ERP systeem (SAP) is een plus.
 • Een sterke kennis van Frans is een noodzaak en je hebt ook een vlotte kennis van het Nederlands en het Engels.

-----

 • Vous êtes titulaire d'un master et avez au moins quelques années d'expérience des systèmes de qualité dans un environnement de production. Une expérience dans le secteur du textile est un atout.
 • Vous connaissez bien les processus d'automatisation et d'industrialisation, et votre affinité technique est évidente.
 • Apporter des améliorations fait partie de votre description de poste, et le respect des procédures est très important pour vous.
 • Vous avez un style de leadership axé sur la résolution de problèmes. Vous pouvez motiver et encadrer les collaborateurs pour qu'ils/elles recherchent ensemble une qualité optimale.
 • Vous savez établir des priorités et prendre le taureau par les cornes, et votre esprit analytique vous permet d'avoir une vision claire des choses.
 • La communication constante avec tous les collaborateurs et interlocuteurs vous stimule, tout en vous permettant de travailler de manière autonome et de prendre des décisions par vous-même.
 • Vous maîtrisez les outils informatiques ; la connaissance d'un système ERP (SAP) est un plus.
 • Une solide connaissance du français est indispensable et vous avez également une pratique courante du néerlandais et de l'anglais.

Aanbod

 • Een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om zelfstandig te werken binnen een groeiende en financieel sterke groep.
 • Je kan je uitleven binnen een gedreven, ambitieuze en innovatieve productiecontext met een hands-on mentaliteit, waarbij jouw input een serieuze meerwaarde voor de procesoptimalisatie kan betekenen.
 • Een informele en open werksfeer, je krijgt alle kansen om jezelf te ontwikkelen.
 • Een mooie verloning, aangepast aan jouw kennis en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen.

-----

 • Un poste comprenant de nombreuses responsabilités et la possibilité de travailler de manière indépendante au sein d'un groupe en pleine croissance et financièrement solide.
 • Vous apprécierez de pouvoir évoluer dans un contexte de production dynamique, ambitieux et innovant, avec une mentalité pratique, où votre contribution peut apporter une valeur ajoutée importante à l'optimisation des processus.
 • Une atmosphère de travail informelle et ouverte, au sein de laquelle vous avez toutes les chances de vous épanouir.
 • Vous bénéficierez d’une rémunération attrayante, adaptée à vos connaissances et à votre expérience, complétée par des avantages extra-légaux.

Deel deze vacature

Locatie

MOESKROEN

Contactpersoon

Sofie Strubbe

Medewerkers
Sofie Strubbe
Heb je vragen?
Contacteer onze consultant Sofie.
E-mail: Neem contact op
Filter vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies