Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Rechterhand familie Vynckier / Bras Droit auprès de la famille Vynckier

Gent + Internationaal

Het bedrijf

CIEM, gevestigd in Gent, is de holding en de patrimoniumvennootschap van de familie Vynckier. Deze vennootschap draagt zorg voor het beheer van roerend en onroerend vermogen en dit zowel in België als in Frankrijk, de US en Afrika. De holding telt meerdere dochterondernemingen in diverse landen.
Doordat op korte en op middellange termijn twee personen wegens pensionering de organisatie zullen verlaten, gaat de familie Vynckier op zoek naar een Rechterhand. Dit is een heel mooie (internationale) uitdaging voor een kandidaat met een brede background die ervan houdt om een ondernemersfamilie in de brede zin van het woord bij te staan.

-------------------------

Société CIEM, basée à Gand, est la société holding et patrimoniale de la famille Vynckier. Elle gère des biens mobiliers et immobiliers en Belgique, en France, aux Etats-Unis et en Afrique. Le holding possède plusieurs societés dans différents pays.
Comme deux personnes partiront à la retraite à court et moyen terme, la famille Vynckier est à la recherche d'un bras droit. Il s'agit d'un très beau défi international pour un candidat disposant d'une vaste expérience et passionné de travailler pour une famille d'entrepreneurs au sens large du terme.

Jouw functie

Als Rechterhand van de Directie word je een belangrijke vertrouwenspersoon van de familie. Je krijgt de verantwoordelijkheid over het dagelijks bestuur van de vennootschap, zowel op vlak van administratie, financiën, patrimonium en allround beheer. Jouw takenpakket is zeer ruim, gaande van zeer strategisch tot operationeel.

 • Je bent het aanspreekpunt binnen de familie. Je superviseert, controleert en rapporteert frequent aan mvr. Vynckier.
 • Je behoudt een overzicht van alle technische, juridische en administratieve dossiers en waar nodig graaf je je goed in. Met jouw waakzame geest en kritische blik heb je een goed zicht op binnenkomende en uitgaande facturen. Je stuurt bij waar nodig.
 • Vanuit je analyse van cijfers en budgetten, genereer je de nodige rapportages. Deze vormen voor de familie de basis bij het beslissen van (des)investeringen. Je werkt heel nauw samen met de (externe) boekhouder.
 • Je staat in voor tal van uiteenlopende administratieve en organisatorische zaken: opvolgen van verzekeringsdossiers, aan- en verkoopdossiers, etc
 • Je beheert een portefeuille van meerdere woningen en staat in voor een optimale verhuur. Je volgt alle contracten op en verzorgt de contacten met de diverse stakeholders (huurders, overheid, externe firma’s, notaris, advocaten, poetsfirma’s, etc.).
 • Je denkt actief mee na over de toekomst van meerdere gebouwen, over locaties en over mogelijke herbestemmingen. Ook bij belangrijke investeringsbeslissingen of renovatie van gebouwen zit je mee aan tafel.

Kortom een boeiende, erg afwisselende, internationale job waar je in contact komt met tal van stakeholders (de familie, de huurders, overheden, de zaakvoerders van de diverse dochterbedrijven etc.) en tal van mooie dossiers kan opvolgen en afronden.

-------------------------

En tant que bras droit de la direction, vous deviendrez un confident important de la famille. Vous aurez la responsabilité de la gestion quotidienne de la société, tant sur le plan de l'administration, des finances, du patrimoine que de la gestion globale. Votre portefeuille de tâches est très large, allant de la stratégie à l'opérationnel.

 • Vous serez l'interlocuteur au sein de la famille. Vous supervisez, contrôlez et rapportez régulièrement à Mme Vynckier.
 • Vous gardez une vue d'ensemble de tous les dossiers techniques, juridiques et administratifs et les complétez si nécessaire. Grâce à votre vigilance et à votre sens critique, vous avez une bonne vue d'ensemble des factures entrantes et sortantes. Vous faites les ajustements nécessaires.
 • Sur base de votre analyse des chiffres et des budgets, vous établissez les rapports nécessaires. Ceux-ci servent de base à la famille pour décider des (dés)investissements. Vous travaillez en étroite collaboration avec le comptable (externe).
 • Vous êtes responsable de nombreuses questions administratives et organisationnelles: suivi des dossiers d'assurance, dossiers d'achat et de vente, etc.
 • Vous gérez un portefeuille de plusieurs biens immobiliers et veillez à leur implantation optimale. Vous suivez tous les contrats et factures en assurant les contacts avec les différentes parties prenantes (locataires, pouvoirs publics, sociétés externes, notaires, avocats, entreprises de nettoyage, etc.).
 • Vous contribuez activement à la réflexion quant à l'avenir de plusieurs bâtiments, leur emplacement et leur réaffectations possibles. Vous êtes également impliqué dans les décisions d'investissement importantes ou dans la rénovation des bâtiments.

Bref, un travail passionnant, très varié, international, où vous êtes en contact avec de nombreuses parties prenantes (la famille, les locataires, les autorités, les responsables des différentes filiales, etc.) et où vous pouvez suivre et finaliser de nombreux dossiers importants.

Jouw profiel

 • Voor deze bijzondere rol mikken we op een geëngageerd en zeer betrouwbaar persoon.
 • Je hebt een diploma (of een denkvermogen) op master niveau. De richting kan erg uiteenlopend zijn. We denken aan een economisch/financieel/juridisch geschoold persoon bijvoorbeeld, of aan iemand die zich als een vis in het water voelt in een patrimoniumvennootschap.
 • Je hebt minstens een 10-tal jaar relevante werkervaring, je weet goed welke richting je uit wilt, en bent klaar voor een langetermijn engagement bij Vynckier.
 • Je hebt een brede blik en een breed expertiseveld. Je houdt ervan om dossiers van uiteenlopende aard vast te nemen en in goede banen te leiden. Je bent administratief en financieel sterk.
 • Je denkt conceptueel na maar tegelijk ben je hands-on en ben je niet bang om ook tal van operationele zaken vast te pakken.
 • Je bent een vlot en communicatief persoon die makkelijk vertrouwen opbouwt en die een goede portie diplomatie in huis heeft. Relatiebeheer is één van jouw sterktes.
 • Uiteraard heb je oog voor detail, ben je erg punctueel en houd je van een goede organisatie.
 • Je spreekt heel vlot Nederlands én Frans én Engels, en zowel mondeling als schriftelijk geef je blijk van een verzorgd taalgebruik.
 • Tenslotte ben je ad rem, ondernemend en flexibel. Jouw job vraagt dat je regelmatig ter plaatse bent om zaken in goede banen te leiden en mensen te ontmoeten. Reken er op dat je gemiddeld 20% van je tijd onderweg bent. Ook wanneer er zich een onverwacht probleem voordoet, kan je snel schakelen. Uiteraard heb je zelf jouw planning in handen en weet je de prioriteiten te bepalen.
 • Je woont niet ver af van HQ in Gent.

-------------------------

 • Pour cette fonction particulière, nous recherchons une personne engagée et très fiable.
 • Vous êtes titulaire d'un diplôme (ou d'une capacité de réflexion) de niveau master. L'orientation peut être très variée. Nous pensons à une personne ayant une formation économique / financière / juridique, par exemple, ou à quelqu'un qui se sent parfaitement à l'aise dans une société patrimoniale.
 • Vous avez au moins 10 ans d'expérience professionnelle pertinente, vous avez une bonne idée de l'orientation que vous souhaitez prendre. Vous êtes prêt à vous engager à long terme chez Vynckier.
 • Vous avez une vision large et un champ d'expertise étendu. Vous aimez prendre en charge et gérer des dossiers de type différents. Vous êtes fort en administration et en finances.
 • Vous pensez de manière conceptuelle, mais vous êtes en même temps pragmatique et n'avez pas peur de vous verser dans l’opérationel.
 • Vous avez confiance en vous et vous êtes une personne communicative, qui établit facilement la confiance et possède une bonne dose de diplomatie. La gestion des relations est l'un de vos points forts.
 • Naturellement, vous avez le sens du détail, vous êtes très ponctuel et vous aimez l'organisation.
 • Vous parlez couramment le néerlandais, le français et l'anglais, et vous avez une bonne maîtrise de l'expression orale et écrite.
 • Enfin, vous êtes factuel, entreprenant et flexible. Votre fonction vous amène à être régulièrement sur le terrain pour gérer les choses et rencontrer les gens. Comptez être en déplacement en moyenne 20 % de votre temps. Même en cas de problème inattendu, vous vous adaptez rapidement. Evidemment, vous maîtrisez votre emploi du temps et êtes capable d’établir des priorités.
 • Vous n'habitez pas loin du siège principal à Gand.

Aanbod

 • Een unieke en veelzijdige job voor iemand die graag zijn/haar diensten en expertise ter beschikking stelt van een ondernemersfamilie.
 • Veel afwisseling in dossiers en contacten.
 • De ruimte om op termijn bijkomende verantwoordelijkheden op te nemen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen.

--------------------

 • Une opportunité unique et polyvalente pour quelqu'un heureux de mettre ses services et son expertise à la disposition d'une famille d'entrepreneurs.
 • Une grande variété dans les dossiers et contacts.
 • La possibilité d'assumer progressivement des responsabilités supplémentaires.
 • Un package salarial attractif ainsi que des avantages extra-légaux.

Deel deze vacature

Locatie

Gent + Internationaal

Contactpersoon

Sofie Strubbe

Medewerkers
Sofie Strubbe
Heb je vragen?
Contacteer onze consultant Sofie.
E-mail: Neem contact op
Filter vacatures
Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies