Disclaimer

Martens & Brijs NV biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze website. Onder 'informatie' verstaat Martens & Brijs alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Artikel 1. Aansprakelijkheid

Martens & Brijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Martens & Brijs heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie van de vermelde producten komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Martens & Brijs de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Martens & Brijs noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden.

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Martens & Brijs of aan de organisaties die Martens & Brijs hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Martens & Brijs.

Artikel 3. Links en verwijzingen

Deze website bevat mogelijks hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Martens & Brijs controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Martens & Brijs de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Martens & Brijs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Martens & Brijs verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Martens & Brijs.

Artikel 4. Bescherming van de persoonsgegevens

Voor meer informatie omtrent welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoelang deze worden bewaard, verwijzen wij u graag door naar onze Privacyverklaring te raadplegen op onze website.

De eventuele gegevens die Martens & Brijs langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van Martens & Brijs. Zij dienen uitsluitend om uw geplaatste bestelling te kunnen leveren en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2018 heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en indien van toepassing te laten verwijderen. U heeft eveneens het recht aan te bezwaren dat uw gegevens niet langer mag gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe stuurt u een mail via het contactformulier van Martens & Brijs.

Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies