Privacy verklaring

Samenvatting

 • Wat? Deze Privacy Policy legt u uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. 
 • Wie zijn wij? Martens & Brijs, een NV met maatschappelijk zetel te Berkenlaan 1, 1831 Machelen en met ondernemingsnummer BE.0441.686.530. 
 • Welke gegevens verwerken wij? Voornamelijk basis-identificatiegegevens (naam, adres, email, voorkeuren), financiële gegevens, locatiegegevens en surfgedrag 
 • Voor welke doeleinden verwerken wij deze? Om u onze diensten te kunnen verlenen, voor communicatie over onze diensten, website analyse, marketing en anderen. 
 • Hoelang verwerken wij uw gegevens? Voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde gegevens dienen we langer te bewaren uit sociale of fiscale overwegingen. 
 • Vragen? Stel ze gerust via info@martensbrijs.be

De privacyverklaring van Martens & Brijs

Martens & Brijs NV (hierna: “De Aanbieder”) vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt de Aanbieder de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van de website (hierna “Website”).

Door gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, krijgt de Aanbieder je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’/’’AVG’).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Gegevensbeschermings autoriteit) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze Privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze Privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen indien nodig. Deze aanpassingen zullen op de website van de Aanbieder bekend gemaakt worden. Indien u na de aanpassing gebruikt blijft maken van de website zal de aangepaste Privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële, huidige en voormalige gebruikers van de Website. De Privacyverklaring is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar Martens & Brijs kan verwijzen en waarvan de Privacyverklaring kan verschillen. Wanneer u wordt doorverwezen naar een andere website of toepassing, zal de Privacyverklaring van die andere website gelden.

Deze Privacyverklaring vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. Door de toegang tot en het gebruik van de website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Martens & Brijs NV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking (“Verwerkings verantwoordelijke”) bij het verwerken van persoonsgegevens en dit voor wat betreft de verwerkingen die de Aanbieder op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

Martens & Brijs is een middelgroot, zeer kwalitatief wervingskantoor. We werken enkel op exclusieve basis met onze klanten. Wij vullen geen ‘honderden’ vacatures in. Wij krijgen goed afgebakende search opdrachten van onze klanten en gaan vervolgens gericht aan de slag. Gevolg: een zeer persoonlijke benadering, absolute discretie, lange termijn relaties met klanten én met kandidaten.

MARTENS & BRIJS NV

Straat: Berkenlaan 1
Stad: 1831 Diegem
Ondernemingsnummer: BE.0441.686.530
Tel: +32 2 710 18 10
E-mailadres: info@martensbrijs.be

Website: www.martensbrijs.be

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het gebruik van onze website en diensten?

 1. Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier op de Website: Bij een spontane online sollicatie via onze website worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt wanneer een kandidaat of sollicitant contact neemt met de Aanbieder via een contactformulier op onze Website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. onze diensten in verband met direct search, werving en selectie, assessment / development centers, loopbaanplanning en andere HR-diensten. De betrokkene verstrekt hierbij diens naam, voornaam, persoonlijk e-mail adres, mobiel nummer, diens cv, met een begeleidend schrijven of andere documenten (foto, referenties, etc.). Bij deze verwerking is de verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd op uw uitdrukkelijke en expliciete toestemming door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring en wegens uitvoering van de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.
 2. Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt: In de eerste plaats verwerken we een deel van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft in het kader van onze diensten en als sollicitant uitsluitend in het kader van uw spontane of gerichte sollicitatie. Bijvoorbeeld zo zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt met vragen of klachten over onze diensten of mogelijks verzamelen we later notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, een foto en/of een assessment verslag. Verder verwerken wij uw basis-identificatiegegevens voor het beheer van onze klanten, alsook onze leveranciers. Om gebruik te maken van onze diensten, dient u uw gegevens mee te delen, waaronder een aantal persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, account login, account-wachtwoord, adres, taalvoorkeur en contactgegevens. Wanneer u, als sollicitant of kandidaat, voor het eerst online solliciteert, zal u automatisch van ons een mail ontvangen met een login en een paswoord. Hiermee kan u ten allen tijde uw dossier zelf ook aanpassen. Na het verstrekken van onze diensten kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen u nog meer aangepaste diensten te leveren, zoals uw ervaringen en suggesties. Onze rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang en omdat het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de website: We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, gebruikt de Website "cookies". Dit gaat meer bepaald over logbestandgegevens , zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine, browser, gegevens over het toestel, en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bekeken. Onze rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren en om de website aan de passen aan uw voorkeuren en interesses.
 4. Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen: Voorts verwerken we ook bepaalde gegevens die we van andere ondernemingen verkrijgen, namelijk onze klanten en toeleveranciers of wanneer we een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites en platformen waarop u uw cv hebt geüpload. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens van uw profiel dat informatie bevat zoals directe identificatiegegevens, emailadressen, geboortedatum, postcode en informatie zoals professionele achtergrond, indicaties van gemiddelde leeftijd, motivatie, verdeling geslacht, taalkeuze en locatiegegevens. Verder kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Martens & Brijs zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig met ons kunnen worden gedeeld voor de doeleinden die we beogen. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben in één van onze vacatures of indien u met ons in de toekomst contact wenst te behouden, dan nemen wij u met uw toestemming op in onze databank. Indien nodig zal Martens & Brijs hiervoor expliciete toestemming verkrijgen ter plekke. Onze rechtsgrond hiervoor is uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang.
 5. Andere doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van de overeenkomst: Wanneer u, als prospect, klant of leverancier met ons contact neemt in het kader van een mogelijke samenwerking, wanneer u ons uw visitekaartje heeft overhandigd, of wanneer u met ons samenwerkt, dan verzamelen wij uw naam, voornaam, professioneel e-mail, mobiel nummer en eventueel uw direct telefoonnummer van uw kantoor. Deze informatie laat ons toe om, in het kader van uw aanvraag of in het kader van een lopende samenwerking, correct en professioneel te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de relatie met u te onderhouden en de opdrachten correct uit te voeren. Enkel de medewerkers binnen M&B, die voor de uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. Andere doeleinden op basis van deze rechtsgrond zijn het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft; het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie; het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de identieke diensten als waar u bij ons reeds beroep op heeft gedaan; het beantwoorden van vragen van de gebruikers; het realiseren van statistieken; het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie omtrent welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang deze worden bewaard op uw browser,verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring te raadplegen op onze website.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

De Aanbieder

Persoonsgegevens die door gebruik te maken van het contactformulier van deze website worden verwerkt door de Aanbieder. Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben. We werken zeer confidentieel, steeds in overleg met onze kandidaten en zullen dus nooit uw dossier voorleggen aan een klant zonder dat u dit weet.

Verwerkers

De Aanbieder doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools, sociale secretariaten, boekhouders. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht onder onze instructies heeft voltooid.

Overheden

Aan overheden en toezichthouders in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?

De Aanbieder zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is voor fiscale, sociale en administratieve doeleinden. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Concreet worden de gegevens verzameld door het contactformulier 1 jaar bewaard na opslag om service te kunnen verlenen.

Uw gegevens worden slechts actief bewaard tot 5 jaar na de laatste uitvoering van onze diensten. Soms zijn we wettelijk verplicht uit fiscale, administratieve en arbeidsrechtelijke redenen om gegevens langer te waren tot 10 jaar, bijvoorbeeld facturen of gegevens die gebruikt worden indien er een juridisch of gerechtelijk geschil zou optreden. De Aanbieder kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot personen die hun account hebben opgezegd tot 5 jaar, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de beëindiging van haar diensten tot 5 jaar en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, onder meer op fiscaal gebied tot 10 jaar.

Beveiliging en bewaring van gegevens

De Aanbieder erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt De Aanbieder gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen, zoals adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te verkomen. Hierdoor kunnen we garanderen dat deze gegevens enkel toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet De Aanbieder dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt De Aanbieder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig om de diensten van de Aanbieder correct te kunnen leveren. Gezien enkel basic zaken worden bijgehouden van klanten / prospecten / leveranciers, worden deze niet gedelete. Onze ervaring leert dat de bedrijven waarmee de Aanbieder contact heeft echt wel verwachten dat hun gegevens en hun historiek worden bijgehouden. Enkel indien u zelf aangeeft uit het bestand te willen verwijderd, zal dit ook expliciet gebeuren.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van de Aanbieder, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan de Aanbieder in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot uw account. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. De Aanbieder raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen aan info@martensbrijs.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan jouw account of contactformulierinzending.

De Aanbieder heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer De Aanbieder je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

De Aanbieder zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag De Aanbieder een redelijke vergoeding aanrekenen of kan De Aanbieder het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat De Aanbieder je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met De Aanbieder waarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien De Aanbieder niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij Gegevensbeschermings autoriteit. Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, E-mail: contact@apd-gba.be.

We vragen u echter eerst met ons contact op te nemen. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. Indien er toch geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, is de Privacy policy uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en behoort elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Privacyverklaring, tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationaal privaatrecht.

Worden mijn gegevens verwerkt buiten Europa?

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen Europa opgeslagen. Martens & Brijs poogt steeds persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de EER en geeft in elk geval alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

Welke rechten kan ik uitoefenen?

Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via De Website. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.
Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk De Website te gebruiken. Na de aanvraag zal De Aanbieder je account 30 dagen opschorten om je de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account definitief gewist.

Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen De Website beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door De Aanbieder op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkings verantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van uw account.

Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Vragen of contact met ons opnemen?

We controleren geregeld of deze Privacy policy voldoet aan de standaarden zoals vooropgesteld door de AVG. Deze Privacy policy kan worden gewijzigd aangezien onze dienstverlening verder groeit en evolueert. Hoewel wij ons best zullen doen u op de hoogte te brengen bij significant gewijzigde voorwaarden raden we u aan deze regelmatig na te lezen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen dan de gewijzigde versie online publiceren. Wijzigingen zullen in werking treden 30 dagen nadat we de laatste versie hebben gepubliceerd.

De laatste wijziging was op 14 april 2020. De meest recente versie vindt u altijd op www.martensbrijs.be

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op info@martensbrijs.be of via ons algemeen nummer 02/710.18.10

Deze website maakt gebruik van cookies
Door op "Accepteren" te klikken geeft u uw toestemming tot het gebruik van onze cookies. U kan ook steeds weigeren door op "Doorgaan zonder cookies" te klikken. Raadpleeg ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.”
Doorgaan zonder cookies